Lonicera xylosteum L. - zemolez obyčajný

Čelaď: zemolezovité, Caprifoliaceae
Habitus: spravidla 1-3 metre vysoký ker
Borka: hnedá, na starších konároch a kmeni rozbrázdená borka
Listy: protistojné, široko vajcovito elipsovité až okrúhlo vajcovité listy sú celistvookrajové; listy svetlozelené, na rube husto páperisté, na lícnej strane prevažne lysé.
Kvety: obojpohlavné kvety s bielou korunou, veľké do 2 cm; kvety usporiadané po dvoch redukovanej vidlici,
Plody: Plady sú červené, guľaté a lesklé dvojité bobule vyrastajúce na cca 1,5 cm dlhej spoločnej stopke
Nároky: Tieňomilná drevina až polotieňomilná drevina tvoriacia podrast v lesných spoločenstvách. Uprednostňuje vlhšie a na živiny bohaté pôdy.
Rozšírenie: Centrom rozšírenia je Európa až po Altaj. Na Slovensku je súčasťou podrastu listnatých lesov (prevažne dubovo-hrabových), sutinových lesov. Ako pionierska drevina sa môže vyskytovať aj na rúbaniskách.
Pôvodnosť: Pôvodná drevina na území Slovenska.
Využitie: Vyšľachtené kultivary sa pestujú ako okrasné kry v záhradách a parkoch.
Zaujímavosť: Červené plody sú jedovaté.
Synonymá: Caprifolium dumetorum, Caprifolium xylosteum, Chamaecerasus dumetorum, Chamaecerasus xylosteum, Lonicera rubra