AKTUALITY

Program aktivít na školský rok 2019 / 2020 program

Prednáška

Keď mikroorganizmy „dolujú“...

   prednáša: RNDr. Martin Urík, PhD.

Termín: 23. 10. 2019 o 13:30 - 17:00 hod. (prednáška začína o 14,30)

Miesto konania: PriF UK v Bratislave, Ilkovičova 6, Bratislava, miestnosť B1-PLUS

Pozvánka  .pdf

 

 

Realizované aktivity:

Banské odpady ako sekundárne zdroje nerastných surovín

   prednáša: prof. RNDr. Otília Lintnerová, CSc.

Informácie o projekte pre základné školy

   doc. Mgr. Natália Hlavatá Hudáčková, PhD.

Termín: 18. 9. 2019 o 13:30 - 17:00 hod. (prednášky začínajú o 14,30)

Miesto konania: PriF UK v Bratislave, Ilkovičova 6, Bratislava, miestnosť B1-PLUS

Pozvánka  .pdf

 

Geologické zaujímavosti Maďarska

   prednáša: Mgr. Balázs Kronome, PhD.

Termín: 5. 6. 2019 o 13:30 - 17:00 hod. (prednášky začínajú o 14,30)

Miesto konania: PriF UK v Bratislave, Ilkovičova 6, Bratislava, miestnosť B1-PLUS

Pozvánka  .pdf

 

Evolúcia minerálov

   prednáša: prof. RNDr. Pavel Uher, CSc.

Termín: 17. 4. 2019 o 13:30 - 17:00 hod. (prednášky začínajú o 14,30)

Miesto konania: PriF UK v Bratislave, Ilkovičova 6, Bratislava, miestnosť B1-PLUS

Pozvánka  .pdf

 

GEOPARK MALÉ KARPATY. Využijeme potenciál celého územia?

   prednáša: RNDr. Ján Madarás, PhD.

JAPONSKO, ako poruzemieť krajine a vyhnúť sa kultúrnemu šoku

   prednáša: RNDr. Karol Kasala, PhD.

 

Termín: 20. 3. 2019 o 13:30 - 17:00 hod. (prednášky začínajú o 14,30)

Miesto konania: PriF UK v Bratislave, Ilkovičova 6, Bratislava, miestnosť B1-PLUS

Pozvánka  .pdf

 

Prečo nás fascinujú diamanty?

   prednáša: PaedDr. Ján Štubňa, PhD.

Aktivity terénneho vyučovania na náučných chodníkoch

   prednáša: Bc. Jana Hlistová

 

Termín: 20. 2. 2019 o 13:30 - 17:00 hod. (prednášky začínajú o 14,30)

Miesto konania: PriF UK v Bratislave, Ilkovičova 6, Bratislava, miestnosť B1-PLUS

Pozvánka  .pdf

 

Moderné metódy a inovácie vo výskume skalných svahov

   prednáša: doc. RNDr. Vladimír Greif, PhD.

Geovedné zaujímavosti Maďarska

   prednáša: doc. RNDr. Lídia Turanová, PhD.

 

Termín: 30. 1. 2019 o 13:30 - 17:00 hod. (prednášky začínajú o 14,30)

Miesto konania: PriF UK v Bratislave, Ilkovičova 6, Bratislava, miestnosť B1-PLUS

Pozvánka  .pdf

 

Bolo niekedy na Slovensku more?

   prednáša: Mgr. Matúš Hyžný, PhD.

Český rájKrkonoše 2018 – reminiscencie na exkurziu

   prednášajú: Mgr. Alena Foltínová a Mgr. Katarína Budajová

 

Termín: 19. 12. 2018 o 13:30 - 17:00 hod. (prednášky začínajú o 14,30)

Miesto konania: PriF UK v Bratislave, Ilkovičova 6, Bratislava, miestnosť B1-PLUS

Pozvánka  .pdf

 

Prečo môžu vulkanické erupcie ohroziť život človeka?

   prednáša: RNDr. Ladislav Šimon, CSc.

 

Termín: 28. 11. 2018 o 14:30 - 17:00 hod.

Miesto konania: PriF UK v Bratislave, Ilkovičova 6, Bratislava, miestnosť B1-PLUS

Pozvánka  .pdf

 

Andské sopky – nebezpečné krásky

   prednášajú: RNDr. Ivan Ružek, PhD. a PaedDr. Ivan Pasternak

Fenomény sveta

   prednášajú: PaedDr. Monika Ružeková, PhD. a Mgr. Miloš Bélik

 

Termín: 24. 10. 2018 o 14:30 - 17:00 hod.

Miesto konania: PriF UK v Bratislave, Ilkovičova 6, Bratislava, miestnosť B1-PLUS

Pozvánka  .pdf

 

Tektonika litosferických platní a Západné Karpaty

   prednáša: doc. RNDr. Jozef Hók, CSc.

 

Termín: 26. 9. 2018 o 14:30 - 17:00 hod.

Miesto konania: PriF UK v Bratislave, Ilkovičova 6, Bratislava, miestnosť B1-PLUS

Pozvánka  .pdf

 

Geovedná exkurzia – Český raj a Krkonoše 2018

   Termín: 30. 6. 2018 do 4.7.2018

 

Byť či nebyť GMO?

   prednáša: doc. Ing. Milan Čertík, PhD.

 

Termín: 30. 5. 2018 o 14:00 - 17:00 hod.

Miesto konania: PriF UK v Bratislave, Ilkovičova 6, Bratislava, miestnosť B1-PLUS

Pozvánka  .pdf

 

SUCHO – jeho príčiny, následky a možnosti ich zmiernenia

   prednáša: prof. RNDr. Miriam Fendeková, CSc.

ENVIRONMENTÁLNE ZÁŤAŽE – prieskum a analýza rizika

   prednáša: Mgr. Peter Šottnik, PhD.

 

Termín: 2. 5. 2018 o 14:00 - 17:00 hod.

Miesto konania: PriF UK v Bratislave, Ilkovičova 6, Bratislava, miestnosť B1-PLUS

Pozvánka  .pdf

 

Ako môže prostredie ovplyvniť naše gény?

   prednáša: doc. RNDr. Andrea Ševčovičová, PhD.

 

Termín: 28. 3. 2018 o 14:00 - 17:00 hod.

Miesto konania: PriF UK v Bratislave, Ilkovičova 6, Bratislava, miestnosť B1-PLUS

Pozvánka  .pdf

 

Aké horniny sú na Marse? (Pohľadom Mossbauurovej spektrometrie)

   prednáša: prof. Ing. Marcel Miglierini, DrSc.

Čo je nové v náučných chodníkoch na Slovensku

   prednáša: RNDr. Mária Bizubová

 

Termín: 28. 2. 2018 o 14:00 - 17:00 hod.

Miesto konania: PriF UK v Bratislave, Ilkovičova 6, Bratislava, miestnosť B1-PLUS

Pozvánka  .pdf

Drahé kamene ukryté v školských učebniciach

   prednáša: PaedDr. Ján Štubňa, PhD.

Zaujímavé lokality pripravovanej exkurzie

   prednáša: doc. RNDr. Lídia Turanová, PhD.

 

Termín: 31. 1. 2018 o 14:00 - 17:00 hod.

Miesto konania: PriF UK v Bratislave, Ilkovičova 6, Bratislava, miestnosť B1-PLUS

Pozvánka  .pdf

Japonsko, krajina kvetov a kameňov

   prednáša: RNDr. Viera Hojstričová, CSc.

Soľná komora 2017 – reminiscencie na exkurziu

   prednáša: RNDr. Ivan Ružek, PhD.

 

Termín: 20. 12. 2017 o 14:00 - 17:00 hod.

Miesto konania: PriF UK v Bratislave, Ilkovičova 6, Bratislava, miestnosť B1-PLUS

Pozvánka  .pdf

 

Premeny náboženských pomerov na Slovensku v dynamickom 20. storočí

   prednáša: RNDr. Juraj Majo, PhD.

Alchýmia a mágia vs. veda?

   prednáša: RNDr. Martin Urík, PhD.

 

Termín: 29. 11. 2017 o 14:00 - 17:00 hod.

Miesto konania: PriF UK v Bratislave, Ilkovičova 6, Bratislava, miestnosť B1-PLUS

Pozvánka  .pdf

 

Revolúcia v evolúcii človeka

   prednáša: RNDr. Michaela Dörnhöferová, PhD.

Madeira – zelená perla Atlantiku

   prednášajú: RNDr. Ivan Ružek, PhD., PaedDr. Ivan Pasternak

 

Termín: 25. 10. 2017 o 14:30 - 17:00 hod.

Miesto konania: PriF UK v Bratislave, Ilkovičova 6, Bratislava, miestnosť B1-PLUS

Pozvánka  .pdf

 

O malej väčšine: článkonožce z pohľadu paleontológa

   prednáša: Mgr. Matúš Hyžný, PhD.

Termín: 27. 9. 2017 o 14:30 - 17:00 hod.

Miesto konania: PriF UK v Bratislave, Ilkovičova 6, Bratislava, miestnosť B1-PLUS

Pozvánka  .pdf

 

Monitoring bioty ako súčasť hodnotenia prírodného prostredia dotknutého výstavbou VD Gabčíkovo

   prednáša: RNDr. Igor Matečný, PhD.

Termín: 31. 5. 2017 o 14:30 - 17:00 hod.

Miesto konania: PriF UK v Bratislave, Ilkovičova 6, Bratislava, miestnosť B1-PLUS

Pozvánka  .pdf

 

Brehová erózia slovenských riek – takmer zabudnutý prírodný fenomén

   prednáša: Ing. Peter Pišút, PhD.

Termín: 26. 4. 2017 o 14:30 - 17:00 hod.

Miesto konania: PriF UK v Bratislave, Ilkovičova 6, Bratislava, miestnosť B1-PLUS

Pozvánka  .pdf

 

Ekurzia a workshop SEV Dropie

Termín: 12.5.2017

Program .pdf

 

S geológom pod Everestom

   prednáša: RNDr. Ján Madarás, PhD.

Termín: 22. 3. 2017 o 14:30 - 17:00 hod.

Miesto konania: PriF UK v Bratislave, Ilkovičova 6, Bratislava, miestnosť B1-PLUS

Pozvánka  .pdf

 

Zaujímavé železničné mosty a tunely na Slovensku

   prednáša: Mgr. Miroslav Kožuch, PhD.

Geovedné zaujímavosti Soľnej komory alebo Čo by sme mohli vidieť na exkurzii 2017

   prednáša: doc. RNDr Lídia Turanová, PhD.

Termín: 15. 2. 2017 o 14:30 - 17:00 hod.

Miesto konania: PriF UK v Bratislave, Ilkovičova 6, Bratislava, miestnosť B1-PLUS

Pozvánka  .pdf

 

Geoparky na Slovensku

   prednáša: Mgr. Marta Nevřelová, PhD.

Zlato ako vzácna nerastná surovina – jeho história, súčasnosť a budúcnosť

   prednáša: doc. Mgr. Peter Koděra, PhD.

Termín: 25. 1. 2017 o 14:30 - 17:00 hod.

Miesto konania: PriF UK v Bratislave, Ilkovičova 6, Bratislava, miestnosť B1-PLUS

Pozvánka  .pdf

 

Bonsaje – zaujímavosti z cesty po záhradách Japonska

   prednáša: RNDr. Viera Hojstričová

Geovedné zaujímavosti Dolomitov a Južného Tirolska – reminiscencie na exkurziu

   prednáša: RNDr. Ivan Ružek, PhD.

Termín: 21. 12. 2016 o 14:30 - 17:00 hod.

Miesto konania: PriF UK v Bratislave, Ilkovičova 6, Bratislava, miestnosť AMOS

Pozvánka  .pdf

 

ISLAND – krajina prírodných hrozieb

   prednáša: Mgr. Juraj Holec, PhD.

Termín: 30. 11. 2016 o 14:30 - 17:00 hod.

Miesto konania: PriF UK v Bratislave, Ilkovičova 6, Bratislava, miestnosť AMOS

Pozvánka  .pdf

 

AFRIKA ´77 – 40 rokov od realizácie prírodovedeckej expedície

   prednášajú: doc. RNDr. František Zatkalík, CSc. a prof. RNDr. Jozef Halgoš, DrSc.

Termín: 26. 10. 2016 o 14:30 - 17:00 hod.

Miesto konania: PriF UK v Bratislave, Ilkovičova 6, Bratislava, miestnosť AMOS

Pozvánka  .pdf

 

Sedimentárne horniny a fosílie – okná do našej najstaršej histórie

   prednáša: doc. Mgr. Natália Hlavatá Hudáčková, PhD.

Termín: 28. 9. 2016 o 14:30 - 17:00 hod.

Miesto konania: PriF UK v Bratislave, Ilkovičova 6, Bratislava, miestnosť B1-PLUS

Pozvánka  .pdf

 

Exkurzia pre učiteľov zameraná na ekologickú a environmentálnu výchovu.

Termín: 29. až 30. september 2016

Informácie v priloženom dokumente: .pdf

 

Náučný chodník v Botanickej záhrade UK v Bratislave chodník