KONTAKT

V prípade záujmu stať sa členom Klubu učiteľov geovied, alebo získania informácií o našich aktivitách nás prosím kontaktujte:

e-mailom: ruzek(at)fns.uniba.sk  (at) = @

telefonicky: +421 2 602 96 620

poštou:

Ivan Ružek

Katedra fyzickej geografie a geoekológie

Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave

Ilkovičova 6

842 15 Bratislava