ZAUJÍMAVÉ WEBOVÉ STRÁNKY

Katedra fyzickej geografie a geoekológie link

Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave link

Univerzita Komenského v Bratislave link

Slovenská geologická spoločnosť link