OCENENIA

 

http://www.fyzickageografia.sk/geovedy/texty/dakovny_list_sgs1.jpg

Slovenská geologická spoločnosť pri SAV  ocenila aktivity Klubu učiteľov geovied v prospech rozvoja SGS v roku 2014 a za propagáciu geológie učiteľom základných a stredných škôl udelením Ďakovného listu SGS  

Ďakujeme