GEOVEDNÉ EXKURZIE

Jednou z dôležitých aktivít Klubu učiteľov geovied je organizovanie zaujímavých, spravidla viacdenných geovedných exkurzií pre učiteľov. Exkurzie sú zamerané na poznávanie rôznych geologických a geografických fenoménov s dôrazom na ich využitie v reálnej pedagogickej praxi. Účastníci poznávajú zaujímavé lokality, majú možnosť zberu prírodnín (vzoriek minerálov a hornín) pre školské zbierky, robia fotografickú dokumentáciu využiteľnú vo vyučovaní. V predchádzajúcich rokoch sme zorganizovali aj geovedne zamerané exkurzie (v trvaní 1 až 3 dní) pre študentov stredných i základných škôl.

Exkurzia sa spravidla realizuje v prvom týždni letných školských prázdnin.

Pripravované exkurzie:

2019 – Madeira (15. – 22.10.)

Realizované exkurzie a terénne workshopy:

2019 – Maďarsko program

2018 – Český raj a Krkonoše program

2018 – Thassos program

2018 – Dolné Rakúsko a Burgenland (Rakúsko) program

2017 – Soľná komora (Rakúsko) program

2017 – Madeira program

2016 – Dolomity a Južné Tirolsko program

2015 – Za poznávaním horskej krajiny a ľadovcov Rakúska a Nemecka  program

2015 – Pálava a Moravský kras 

2014 – Za poznávaním horskej krajiny a morského pobrežia – Rakúsko a Slovinsko  program

2014 – Maďarské Podunajsko

2013 – Za fenoménmi krasu – Slovinsko  program

2013 – Krajina Neziderského jazera

2012 – Geovedné zaujímavosti Dunajského oblúka – Maďarsko  program

2012 – Plavecký kras

2011 – Pálava a Český kras

2010 – Český kras