Vitajte!

Nachádzate sa na webovej stránke Geovedy pre každého, ktorá vznikla v roku 2009 v rámci popularizačných aktivít pre učiteľov a študentov gymnázií a základných škôl v Bratislave.

Predstavujeme Vám súbor popularizačných a vzdelávacích aktivít, ktoré od roku 2009 realizujeme.

V predchádzajúcich rokoch naše aktivity podporili Agentúra pre podporu výskumu a vývoja (projekt LPP „Geovedy pre každého“) a KEGA (projekt „Nové trendy v geovedáchgeovedné vzdelávanie učiteľov“).

Kompletné informácie o predchádzajúcich projektoch, o súťaži „Geovedy pre každého“ a fotogalérie nájdete na pôvodnej webovej stránke link.