Klub učiteľov geoviedÚvodná strana

O projekte

    Ciele projektu

    Aktivity

    Partnerské školy

Materiály

    Popularizačné texty

    Fotogaléria

Linky

Klub učiteľov geovied

 

kontakt

Projekt „Nové trendy v geovedách“ podporuje:

2013 – 2015 KEGA

 

Projekt „Geovedy pre každého“ podporila:

2009-2012

GEOVEDY_logo2014

Webová stránka bola zmenená, pre zobrazenie novej, stlačte prosím tlačítko F5 na klávesnici.

1.3.2016

Pozvánka na prednášku

Prednáška sa uskutoční 30.3.2016 o 14,15 hod. v B1-PLUS

 

Program:

1. Cavitonics – jaskyne a tektonika  – Mgr. Juraj Littva, doc. RNDr. Jozef Hók, CSc.

 

pozvánka .pdf

2.2.2016

Pozvánka na prednášku

Prednáška sa uskutoční 17.2.2016 o 14,15 hod. v B1-PLUS

 

Program:

1. Sandbersko-pajštúnsky geopark: pestrá mozaika geologických fenoménov v južnej časti Malých Karpát  – RNDr. Ján Madarás, PhD.

 

pozvánka .pdf

7.1.2016

Pozvánka na prednášku

Prednáška sa uskutoční 27.1.2016 o 14,15 hod. v B1-PLUS

 

Program:

1. Zaujímavosti národných parkov Európy  – RNDr. Martin Labuda, PhD.

 

pozvánka .pdf

4.12.2015

Pozvánka na prednášky a predvianočné posedenie

Prednášky sa uskutočnia 16.12.2015 o 14,15 hod. v B1-PLUS

 

Program:

1. Geovedné zaujímavosti Rakúska (premietanie filmu z exkurzie) – RNDr. Ivan Ružek, PhD.

2. Potulky po vulkánoch Talianska – RNDr. Viera Sláviková, PhD.

 

 pozvánka .pdf

2.11.2015

Pozvánka na prednášku

Prednáška sa uskutoční 25.11.2015 o 14,15 hod. v B1-PLUS

 

Program:

1. Drony a ich využitie v geovednom výskume  – Mgr. Ján Sládek, PhD.

 

 pozvánka .pdf

8.10.2015

Geovedná exkurzia – DOLOMITY / Južné Tirolsko 2016

Program a informácie k exkurzii plánovanej v termíne 1.7. až 5.7.2016

 

Počas exkurzie navštívime lokality v jednom z najkrajších pohorí Európy. Budeme spoločne spoznávať fenomény vysokohorskej krajiny a historické regióny úzko spojené s ich geologickou minulosťou.

 

program (v pdf a všetky informácie o ubytovaní a platbách)

7.10.2015

Pozvánka na prednášky

Prednášky sa uskutočnia 28.10.2015 o 14,15 hod. v B1-PLUS

 

Program:

1. Najpoužívanejšie ušľachtilé kamene použité v okolí Bratislavy od rímskej doby po súčasnosť    doc. RNDr. Daniel Pivko, CSc.

2. Jaskyne Malých Karpát  – RNDr. Alexander Lačný

 

 

 pozvánka .pdf

29.9.2015

Program Klubu učiteľov geovied na školský rok 2015/2016

Program stretnutí a prednáškových popoludní Klubu učiteľov geovied.

Program: .pdf

15.9.2015

Exkurzia a workshop v teréne pre študentov a učiteľov – 17. - 18.9.2015 

Exkurzia a workshop v teréne sa uskutoční v dňoch 17. - 18.9.2015.

Začiatok o 7,45 pred budovou PRIF UK.

Program / trasa: Bratislava – TuroldSirotčí hrádek – Jozefské údolí – Rudické propadáníPunkevní jeskyne – Macocha – Brno – Bratislava

 

Realizáciu exkurzie finančne podporil EDULAB, n.o.

 

Prosíme študentov, aby si vzali pevnú obuv a vhodné turistické oblečenie v závislosti na aktuálnom počasí.

Sprievodca: .pdf

15.9.2015

Pozvánka na prednášku

Prednáška sa uskutoční 30.9.2015 o 14,15 hod. v B1-AMOS

 

Program:

1. Environmnentálne problémy ťažby nerastných surovín  – prof. RNDr. Otília Lintnerová, CSc.

 

 pozvánka .pdf

11.5.2015

Súťažná prehliadka popularizačných prác študentov – 6. ročník

Pozývame Vás na 6. ročník Súťažnej prehliadky popularizačných prác študentov, ktorá sa uskutoční  5. júna 2015 od 8:30 hod. v priestoroch Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave

 

Program:

Spoločný program

07.30 - 08.30 Registrácia – vestibul CH1

08.30 - 08.50 Príhovory /doc. RNDr. Milan Trizna, PhD., dekan PRIF UK,

Mgr. Ján Machaj, riaditeľ EDULAB/

08.50 - 09.00 Organizačné pokyny /RNDr. Ivan Ružek, PhD./

Program pre skupiny I a II

09.10 - 10.10 Prezentácia pred komisiami

10.10 - 10.30 Prestávka pre skupiny I a II

10.30 - 11.10 Prezentácia pred komisiami

11.15 - 12.30 Workshopy

Program pre skupiny III a IV

09.10 - 10.30 Prezentácia pred komisiami

10.30 - 10.50 Prestávka pre skupiny III a IV

10.50 - 11.30 Prezentácia pred komisiami

11.30 - 12.30 Workshopy

Spoločný program

12.30 - 13.30 Obed

13.30 - 14.30 Film (CH1-1)

14.30 - 15.30 Vyhodnotenie súťaže

 

 

Ústredná téma prehliadky: Voda ako prírodný zdroj, tvorca i hrozba

vysledkové listiny  .pdf 

pozvánka .pdf

štartovacie listiny  .pdf

fotografie

 

Realizáciu súťaže podporili:

PREHLIADKA2015.jpg

 

9.4.2015

Pozvánka na prednášku

Prednáška sa uskutoční 27.5.2015 o 14,15 hod. v B1-PLUS

 

Program:

1. Čo skúma hydrogeológ?  –RNDr. Katarína Benková

 

 

 pozvánka .pdf

9.4.2015

Pozvánka na prednášku

Prednáška sa uskutoční 29.4.2015 o 14,15 hod. v B1-PLUS

 

Program:

1. Sladkovodné ekosystémy a ich ohrozenie  – doc. RNDr. Eva Bulánková, CSc.

2. Geovedne zaujímavé lokality Venezuely 2 – RNDr. Ivan Ružek, PhD.

 

 pozvánka .pdf

12.3.2015

Pozvánka na prednášku

Prednáška sa uskutoční 25.3.2015 o 14,15 hod. v B1-PLUS

 

Program:

1. Vodné nádrže v premenách času  – prof. Ing. Emília Bednárová, PhD.

2. Geovedne zaujímavé lokality Venezuely 1 – RNDr. Ivan Ružek, PhD.

 

 pozvánka .pdf

10.2.2015

Pozvánka na prednášku

Prednáška sa uskutoční 25.2.2015 o 14,15 hod. v B1-PLUS

 

Program:

1. Jazerá na Slovensku, ich využitie a ochrana – RNDr. Norbert Polčák, PhD.

2. Prírodovedne zaujímavé lokality Grécka  – Mgr. Marta Nevřelová, PhD.

 

 pozvánka .pdf

12.1.2015

Pozvánka na prednášku

Prednáška sa uskutoční 28.1.2015 o 14,15 hod. v B1-PLUS

 

Program:

1. Ako funguje rieka? / Pozor, veľká voda! –RNDr. Milan Lehotský, CSc.

2. Katastrofické skalné lavíny vo Vrátnej doline  – Mgr. Miroslav Žiak, PhD.

 

 pozvánka .pdf

20.12.2014

Ďakovný list SGS pri SAV

dakovny_list_sgs1.jpgSlovenská geologická spoločnosť pri SAV

ocenila aktivity Klubu učiteľov geovied v prospech rozvoja SGS v roku 2014 a za propagáciu geológie učiteľom základných a stredných škôl

udelením Ďakovného listu SGS

 

Ďakujeme.

18.12.2015

Exkurzia „Za vulkánmi Stredomoria“

Geologická exkurzia zameraná na poznávanie prejavov vulkanizmu.

Trasa:

Bratislava - Vezuv - Pompeje - Pozzuoli - Neapol - Capri (voliteľné) -  Etna - TaorminaMilazzo - Vulcano (výlety na jednotlivé Liparské/Eolské ostrovy) - Rím – Bratislava

 

Termín: 2. až 18. október 2015

 

Predbežný program a informácie: informácie o programe a ubytovaní      plagát s pokynmi

 

Prihlášky posielajte do 31.1.2015 na adresu: vulcanovulcano2015@gmail.com

1.12.2014

Pozvánka na prednášku

Prednáška sa uskutoční 17.12.2014 o 14,15 hod. v B1-PLUS

 

Program:

1. Geologické zaujímavosti Rakúska – doc. RNDr. Lídia Turanová, PhD., RNDr. Mária Bizubová

2. Zmeny riečnej siete v strednej Európe  – doc. RNDr. Ján Lacika, CSc.

 

 pozvánka .pdf

11.11.2014

Pozvánka na prednášku

Prednáška sa uskutoční 26.11.2014 o 14,15 hod. v B1-AMOS

 

Program:

1. Ako vzniká a čo nám dáva prameň – prof. RNDr. Miriam Fendeková, CSc.

2. Ohrozenie podzemných vôd na Slovensku  – RNDr. Anna Patschová, PhD.

 

 pozvánka .pdf

20.10.2010

Geovedná exkurzia Rakúsko a Nemecko 2015

Program a informácie k exkurzii plánovanej v termíne 1.7. až 5.7.2015

 

Počas exkurzie budeme poznávať fenomény vysokohorskej krajiny a činnosti ľadovcov. Zároveň navštívime viacero historických regiónov úzko spojených s geologickou minulosťou.

 

program (v pdf a všetky informácie o ubytovaní a platbách) zoznam účastníkov

15.10.2014

Pozvánka na prednášku

Prednáška sa uskutoční 29.10.2014 o 14,00 hod. v B1-322 (CPS PLUS)

 

Program:

1. Klimatická zmena a extrémy počasia – prof. RNDr. Milan Lapin, CSc.

2. Vodné zdroje na Slovensku  – RNDr. Oľga Majerčáková, CSc.

 

 pozvánka .pdf

18.9.2014

Pozvánka na prednášku a odborný seminár

Prednáška sa uskutoční 26.9.2014 o 13,00 hod. v priestoroch Gymnázia P.O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne

 

Program:

1. Aktivity projektu Geovedy pre každého - VODA na rok 2014 – RNDr. Ivan Ružek, PhD. , RNDr. Mária Bizubová,

2. Invázne organizmy na Slovensku  – RNDr. Ivan Ružek, PhD.

17.9.2014

Exkurzia a workshop v teréne pre študentov a učiteľov – 25.9.2014 

Exkurzia a workshop v teréne sa uskutoční 25.9.2014.

Začiatok o 7,45 pred budovou PRIF UK.

Program / trasa: Bratislava – TatabányaVisegrad – Ostrihom –– Bratislava

 

Prosíme študentov, aby si vzali pevnú obuv a vhodné turistické oblečenie v závislosti na aktuálnom počasí.

Sprievodca: .pdf

17.9.2014

Pozvánka na prednášku

Prednáška sa uskutoční 24.9.2014 o 14,00 hod. v B1-322 (CPS PLUS)

 

Program:

1. Aktivity Klubu učiteľov geovied v rámci projektu Geovedy pre každého - VODA na rok 2014 – RNDr. Ivan Ružek, PhD. , RNDr. Mária Bizubová, doc. RNDr. Lídia Turanová, PhD.

2. Invázne organizmy na Slovensku  – RNDr. Ivan Ružek, PhD.

 

 pozvánka .pdf

15.5.2014

Pozvánka na prednášku

Prednáška sa uskutoční 28.5.2014 o 14,00 hod. v B1-322 (CPS PLUS)

 

Program:

1. Zaujímavosti pôd Strednej Európy– doc. Ing. Zoltán Bedrna, DrSc.,

2. Invázie nepôvodných druhov ako celosvetový problém – RNDr. Ivan Ružek, PhD.

 

 

 pozvánka .pdf

1.5.2014

5. ročník Súťažnej prehliadky popularizačných prác študentov

Pozývame Vás na 4. ročník Súťažnej prehliadky popularizačných prác študentov, ktorá sa uskutoční  6. júna 2014 od 8:15 hod. v priestoroch Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave

 

Program:

8:00 prezentácia  účastníkov

8:15 slávnostné zahájenie v miestnosti CH1 - 1

9:15 - 13,00 prezentácia popularizačných prác  

14:00 vyhlásenie výsledkov súťažnej prehliadky a odovzdávanie cien víťazom

 

Ústredná téma prehliadky: Geovedné zaujímavosti Strednej Európy a JV Európy

 

Geologická stavba štátov Str. Európy a JV Európy

Geohrozby a riziká v Str. Európe a JV Európe

Zaujímavé geovedné lokality štátov Str. Európy a JV Európy

 

vysledkové listiny  .pdf 

pozvánka .pdf

štartovacie listiny  .pdf

 

sponzori:  

PREHLIADKA2014.jpg

 

1.5.2014

Exkurzia Ekosystémy Zeme – Venezuela 2015

Exkurzia Ekosystémy Zeme – Venezuela 2015

 

Jedinečná možnosť vidieť a na vlastnej koži okúsiť juhoamerickú tropickú prírodu: nížinné aj horské dažďové lesy, mangrovy, galériové lesy, vysokohorské lúky -„páramos“, horské ľadovce, stolové hory, čierne i biele rieky, mokrade Gran Sabany, savany „los llanos“ plné zvierat, karibské koralové útesy a množstvo iných vecí.

Termín: 23. Január – 20. Február 2015

 

Viac informácií: exkurzia

17.4.2014

Pozvánka na prednášku

Prednáška sa uskutoční 30.4.2014 o 14,00 hod. v B1-322 (CPS PLUS)

 

Program:

1. Zaujímavé minerály Strednej Európy–RNDr. Miloš Gregor, PhD.,

2. Geovedne zaujímavé lokality Slovinska – doc. RNDr. Lídia Turanová, PhD., RNDr. Mária Bizubová

 

 pozvánka .pdf

24.3.2014

Geovedná exkurzia Slovinsko a Rakúsko 2014

Program a informácie k exkurzii plánovanej v termíne 28.6. až 2.7.2014

 

program (v pdf a všetky informácie o ubytovaní a platbách) zoznam účastníkov

 

Trasa:

28.6.2014, sobota

Bratislava 6,00 – SemmeringMalta-Hochalm-Straße (200 m vysoký vodopád Fallbach, zastávky s krátkymi vychádzkami) – Kölnbreinspeicher (horná nádrž prečerpávacej elektrárne – prechádzka po korune hrádze, vychádzka do okolia priehrady)

29.6.2014, nedeľa

Malta – Zelenci (prameň Sávy Dolinky – jedinečné kráterovité krasové vyvieračky so špecifickým typom vegetácie) – Kranjska GóraDolina Vrata (dolina zakončená 1000 vysokou severnou stenou Triglavu) – vodopád Peričnik, tiesňava a skalné galérieBledBohinjske jazero (Rybčev laz)

30.6.2014, pondelok

Bohinjske jazero (Rybčev laz) – Škocjanska jaskyňa – NCH v okolí Škocjanskej jaskyne – Koper  - Ankaran (klifové pobrežie) (v prípade priaznivého počasia možnosť kúpania)– Ljubljana

1.7.2014, utorok

LjubljanaStrunjan (klifový typ pobrežia, mediteránna vegetácia) – Piran (stredoveké mesto)– Sečovlje (záliv so salinami a produkciou soli)– Portorož (v prípade priaznivého počasia  možnosť kúpania) – Ljubljana

2.7.2014, streda

LjubljanaDolžanova soteska (jedinečná tiesňava s množstvom skamenelín)– sedlo Podljubelj (vysokohorský krajina Karavanok, cestný tunel)– Klagenfurt am Wörthersee (prehliadka mesta, prípadne iného strediska pri jazere) – Graz – Bratislava

 

13.3.2014

Pozvánka na prednášku

Prednáška sa uskutoční 26.3.2014 o 14,00 hod. v B1-322 (CPS PLUS)

 

Program:

1. Geológia, geodynamikaseizmoaktívne zóny alpsko-karpato-panónskeho regiónu – prof. RNDr. Michal Kováč, DrSc.,

2. Geovedná exkurzia Rakúsko-Slovinsko 2014 (informácie o plánovenej exkurzii) – RNDr. Ivan Ružek, PhD.

 

 pozvánka .pdf

19.2.2014

Pozvánka na prednášku

Prednáška sa uskutoční 19.2.2014 o 14,00 hod. v B1-322 (CPS PLUS)

 

Program:

1. Geovedné zaujímavosti Maďarska (vybrané lokality). – doc. RNDr. Lídia Turanová, PhD., RNDr. Mária Bizubová

2. Geovedné zaujímavosti Rakúska (vybrané lokality) – doc. RNDr. Lídia Turanová, PhD., RNDr. Mária Bizubová

 

pozvánka .pdf

20.1.2014

Pozvánka na prednášku

Prednáška sa uskutoční 29.1.2014 o 14,00 hod. v B1-322 (CPS PLUS)

 

Program:

1. Geologická stavba Česka a Poľska. – RNDr. Ján Madarás, PhD.

2. Geovedne zaujímavé lokality Poľska a Česka – doc. RNDr. Lídia Turanová, PhD.

 

pozvánka .pdf

13.11.2013

Pozvánka na prednášku a workshop

Prednáška a workshop sa uskutočnia 18.12.2013 o 14,00 hod. v B1-322 (CPS PLUS)

 

Program:

1. Maľujeme s pôdami. Prednáška spojená s workshopom. – RNDr. Beata Houšková, CSc..

2. Geologické zaujímavosti Slovenska a ich aplikácia v 8. ročníku ZŠ – RNDr. Viera Slavíková

 

pozvánka .pdf

20.11.2013

Exkurzia - Island

Ponúkame možnosť zúčastniť sa zaujímavej exkurzie na Island. Na výber sú dva varianty (podľa dĺžky a spôsobu dopravy):

Island1

Island2

Informácie: dr. Chromíková mail: danachrom@gmail.com

13.11.2013

Pozvánka na prednášku

Prednáška sa uskutoční 27.11.2013 o 14,00 hod. v B1-322 (CPS PLUS)

 

Program:

1. Aktuálne informácie k projektu KEGA - RNDr. Ivan Ružek, PhD.

2. O Slovenskej geologickej spoločnosti – RNDr. Ladislav Šimon, PhD., predseda SGS, Doc. RNDr. Lídia Turanová, PhD., predsedkyňa odbornej skupiny Klub učiteľov geovied

3. Charakter a typy erupcií  vulkánov neogénu a kvartéru na území Slovenska – RNDr. Ladislav Šimon, PhD.

 

PS: čaká nás aj milé prekvapenie.

pozvánka .pdf

2.10.2013

Pozvánka na prednášku

Prednáška sa uskutoční 23.10.2013 o 14,00 hod. v B1-322 (CPS PLUS)

 

Program:

1. Aktuálne informácie k projektu KEGA - RNDr. Ivan Ružek, PhD., RNDr. Mária Bizubová,

2. Geovedné zaujímavosti Kolumbie – RNDr. Ivan Ružek, PhD.

 

pozvánka .pdf

25.9.2013

Exkurzia a workshop v teréne pre študentov a učiteľov – 2.10.2013 

Exkurzia a workshop v teréne sa uskutoční 2.102013. Začiatok o 7,45 pred budovou PRIF UK.

Program / trasa: Bratislava – BraunsbergCarnuntumNeziderské jazero – Lom v St. MargarethenBerg (Königswarte) – Bratislava

 

Prosíme študentov, aby si vzali pevnú obuv a vhodné turistické oblečenie v závislosti na aktuálnom počasí.

25.9.2013

Témy popularizačných aktivít pre školský rok 2013/2014

Témy popularizačných aktivít:

Ústredná téma: Geovedné zaujímavosti Strednej Európy a JV Európy

 

Okruhy tém:

Geologická stavba štátov Str. Európy a JV Európ

Geohrozby a riziká v Str. Európe a JV Európe

Zaujímavé geovedné lokality štátov Str. Európy a JV Európy

 

Zoznam konkrétnych tém v súbore: .pdf

7.6.2013

Vyhodnotenie 3. ročníka Súťažnej prehliadky popularizačných prác študentov 

 

  Touto cestou vyjadrujeme veľkú vďaku za aktívnu účasť a aktívny prístup pri popularizácii geovied: učiteľom, študentom i členom odborných hodnotiacich komisií.

  Zároveň ďakujeme sponzorom, ktorí prispeli hodnotnými cenami pre najúspešnejších študentov – popularizátorov geovied.

  Naše poďakovanie patrí aj vedeniu Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave za poskytnutie priestorov ako aj za podporu pri realizácii súťažnej prehliadky a našich popularizačných aktivít.

 

           organizátori prehliadky

 

výsledkové listiny .pdf

Sponzori:

PREHLIADKA2013.jpg

5.5.2013

Pozvánka na 4. ročník Súťažnej prehliadky popularizačných prác študentov 

Pozývame Vás na 4. ročník Súťažnej prehliadky popularizačných prác študentov, ktorá sa uskutoční  7.6.2012 od 8:15 hod. v priestoroch Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave

 

Program:

8:00 prezentácia  účastníkov

8:15 slávnostné zahájenie v miestnosti CH1 - 1

9:15 - 13,00 prezentácia popularizačných prác  

14:00 vyhlásenie výsledkov súťažnej prehliadky a odovzdávanie cien víťazom

 

Ústredná téma prehliadky: Geologická stavba Európy a čo s ňou súvísí

1. Európa – vznik a geologický vývoj

2. Geologické procesy v Európe ako hrozby pre človeka

3. Geozaujímavosti Európy

4. Európske prírodné a kultúrne dedičstvo

5. Cestujeme po Európe

 

pozvanka .pdf

sponzori .pdf

štartovacie listiny .pdf

 

21.4.2013

Zaujímavá stránka – geologický korešpondenčný seminár

Nový geologický korešpodnečný seminár Karlovej Univerzity v Prahe – „Kamenožrout“ určený všetkým mladým geologickým nadšencom.

 

Link: kamenozrout.cuni.cz

17.4.2013

Pozvánka na prednášku

Prednáška sa uskutoční 24.4.2013 o 14,00 hod. v B1/322

 

Program:

1. Aktuálne informácie k projektu Geovedy pre každého k projektu KEGA - RNDr. Mária Bizubová, RNDr. Ivan Ružek, PhD.

2. Chránené územia na Slovensku a v Európe – RNDr. Marta Nevřelová, PhD

 

pozvánka .pdf

19.3.2013

Pozvánka na prednášku

Prednáška sa uskutoční 27.3.2013 o 14,00 hod. v B1/313 - AMOS

 

Program:

1. Aktuálne informácie k projektu Geovedy pre každého - RNDr. Mária Bizubová, RNDr. Ivan Ružek, PhD.

2. Z ciest po zahraničí – RNDr. Daniela Chromíková

 

pozvánka .pdf

21.2.2013

Exkurzia s geovedným zameraním SLOVINSKO 2013

Predbežný program a informácie k exkurzii plánovanej v termíne 29.6. až 2.7.2013

program

19.2.2013

Pozvánka na prednášku

Prednáška sa uskutoční 27.2.2013 o 14,00 hod. v B1-322

 

Program:

1. Aktuálne informácie k projektu Geovedy pre každého- RNDr. Mária Bizubová,

2. Informácia k pripravovanej geovednej exkurzii do Slovinska

3. Geologické zaujímavosti Talianska a Rakúska slovom a obrazom – Doc. RNDr. Rudolf Holzer, CSc., Doc.  RNDr. Martin Bednárik, PhD.

 

pozvánka .pdf

25.1.2013

ZMENA PREDNÁŠKY!

Miesto avizovanej prejdnášky doc. Holcera a doc. Bednárika odznie prednáška:

RNDr.Viera Hojstričová, PhD. – Kameň a bonsai na Taiwane.

19.1.2013

Pozvánka na prednášku

Prednáška sa uskutoční 30.1.2013 o 14,00 hod. v B1-313 (AMOS)

 

Program:

1. Aktuálne informácie k projektu Geovedy pre každého- RNDr. Mária Bizubová,

2. Informácia k pripravovanej geovednej exkurzii do Slovinska

3. Geologické zaujímavosti Talianska a Rakúska slovom a obrazom – Doc. RNDr. Rudolf Holzer, CSc., Doc.  RNDr. Martin Bednárik, PhD.

 

pozvánka .pdf

19.11.2012

Pozvánka na prednášku a workshop

Prednáška sa uskutoční 19.12.2012 o 14,00 hod. v  B1-322

 

Program:

1. Aktuálne informácie k projektu Geovedy pre každého – RNDr. Mária Bizubová, RNDr. Ivan Ružek, PhD.

2. Národný park DonauAuen – RNDr. Katarína Zlochová, PhD.

3. Okolo pohoria Apuseni-Bihor – pozvánka na exkurziu do Rumunska – Ing. Ivan Báto

4. Vianočné sviečky (workshop, výroba a predaj) – Aleš Zlocha, RNDr. Katarína Zlochová, PhD.

 

pozvánka .pdf

19.11.2012

Pozvánka na prednášku

Prednáška sa uskutoční 28.11.2012 o 14,00 hod. v  B1-313 (AMOS). 

 

Program:

1. Aktuálne informácie k projektu Geovedy pre každého – RNDr. Mária Bizubová, RNDr. Ivan Ružek, PhD.

2. Geologická stavba Európy, hrozby a geozaujímavosti – Doc. RNDr. Jozef Hók, CSc.

 

pozvánka .pdf

10.11.2012

Pozvánka na odborno-hodnotiaci seminár

V dňoch 15. až 16.11.2012 sa uskutoční záverečný odborno-hodnotiaci seminár pre študentov a riešiteľov projektu Geovedy pre každého.

 

Program:

15.11.2012

10:00 príchod spoločným autobusom na chatu Univerzitka v lokalite Modra Piesky

11:00 vychádzka a workshop do okolia (Tisove skaly, Medvedia skala – podľa aktuálneho počasia)

12:30 obed

14:00 – 18:00 prezentácie jednotlivých škôl, vyhodnotenie jednotlivých realizovaných aktivít, návrhy na pokračovanie aktivít projektu

19:00 večera

20:00 neformálna panelová diskusia riešiteľov, študenti majú možnosť v prípade priaznivého počasia opekať v areáli ubytovacieho zariadenia

16.11.2012

8:00 raňajky

9:00 exkurzia na trase: Červený Kameň – Dobrá Voda (hrad) – Turá Lúka (Gazdovský dvor) – Branč – Bratislava

Predpokladaný príchod do Bratislavy o 18:00

 

Tešíme sa na Vašu aktívnu účasť!

20.10.2012

Pozvánka na prednášku v teréne - exkurziu

Ziačiatok 24.10.2012 o 14,30 hod pred budovou Slovenského národného múzea na Vajanského nábreží v Bratislave

 

Program:

1.  Exkurzia po dekoračných kameňoch na budovách Bratislavy (trasa: SNM – Bratislavský hrad) – RNDr: Mária Bizubová, Doc. RNDr. Lídia Turanová, PhD.

 

pozvánka .pdf

11.10.2012

Exkurzia pre študentov a učiteľov – 18.10.2012 

Exkurzia a workshop v teréne sa uskutoční 18.102012. Začiatok o 7,45 pred budovou PRIF UK.

Program / trasa: Bratislava – Nemšová (sklárne Vetropack) – Krivoklátska tiesňava – Skalka pri Trenčíne – Trenčín – Bratislava

 

Prosíme študentov, aby si vzali pevnú obuv (vyžadujú to v sklárňach z dôvodu bezpečnosti) a vhodné turistické oblečenie v závislosti na aktuálnom počasí.

11.10.2012

Témy popularizačných aktivít pre školský rok 2012/2013

Ústredná téma školského roka:

Geologická stavba Európy a čo s ňou súvisí

 

Čiastkové témy:

1. Európa – vznik a geologický vývoj

2. Geologické procesy v Európe ako hrozby pre človeka

3. Geozaujímavosti Európy

4. Európske prírodné a kultúrne dedičstvo

5. Cestujeme po Európe

 

 .pdf

25.09.2012

Pozvánka na prednášku

Prednáška sa uskutoční 3.10.2012 o 14,00 hod. v  B1-313 (AMOS). 

 

Program:

1. Aktuálne informácie k projektu Geovedy pre každého – RNDr. Mária Bizubová, RNDr. Ivan Ružek, PhD.

2. Slovinsko – zaujímavé geovedné fenomény krajiny  – RNDr. Ivan Ružek, PhD.

3. Návrh aktivít klubu na rok 2012/2013, diskusia o programe klubu – Doc. RNDr. Lídia Turanová, PhD., RNDr. Mária Bizubová

 

pozvánka .pdf

13.09.2012

Exkurzia pre študentov a učiteľov – 24. 9.2012 

Exkurzia a workshop v teréne sa uskutoční 24.9.2012. Začiatok o 7,30 pred budovou PRIF UK.

Program / trasa: Bratislava – Plavecký Mikuláš – Mokrá dolina – Plavecké Podhradie – Lakšarska Nová Ves - Bratislava

03.09.2012

Exkurzia pre študentov a učiteľov – 12. až 14. 9.2012 

Exkurzia sa uskutoční v dňoch 12. až 14. septembra 2012. Ubytovanie a polovičná penzia budú zabezpečené v RZ Poniklec
v Hronci (http://www.poniklec.szm.com/).
Začíname večerou (tak ako doteraz - kompletné menu s polievkou - varia
vynikajúco!!!) a končíme v piatok raňajkami. Stravu v priebehu dňa si
zabezpečujeme individuálne - vždy budeme mať možnosť zakúpiť si
potraviny (prvý deň prosíme zásoby z domu).

Predbežná trasa exkurzie:
12.9. Bratislava (7:30) - Gýmeš - Detva - Sihla - Hronec
13.9. Hronec - Muránska planina – (Bystrianska jaskyna) - Hronec
14.9. Hronec - Čierny Balog - Vydrovo - Mičina – Bratislava (18:00)

Program ešte upresníme a prispôsobíme ad hoc aktuálnemu počasiu.

11.06.2012

Vyhodnotenie 3. ročníka Súťažnej prehliadky popularizačných prác študentov 

 

  Touto cestou vyjadrujeme veľkú vďaku za aktívnu účasť a aktívny prístup pri riešení projektu: učiteľom, študentom i členom odborných hodnotiacich komisií.

  Zároveň ďakujeme sponzorom, ktorí prispeli hodnotnými cenami pre najúspešnejších študentov – popularizátorov geovied.

 

           organizátori prehliadky

 

vysledkové listiny .pdf

 

Sponzori:

PREHLIADKA2012.jpg  

01.06.2012

Pozvánka na 3. ročník Súťažnej prehliadky popularizačných prác študentov 

Pozývame Vás na 3. ročník Súťažnej prehliadky popularizačných prác študentov, ktorá sa uskutoční  8.6.2012 od 8:15 hod. v priestoroch Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave. 

 

Program:

8:00 prezentácia  účastníkov

8:15 slávnostné zahájenie v miestnosti CH1 - 1

9:15 - 13,00 prezentácia popularizačných prác  

14:00 vyhlásenie výsledkov súťažnej prehliadky a odovzdávanie cien víťazom

 

pozvanka .pdf

sponzori .pdf

štartovacie listiny .pdf

20.05.2012

Pozvánka na prednášku

Prednáška sa uskutoční 30.05.2012 o 14,00 hod. v  B1-322. 

 

Program:

1. Aktuálne informácie k projektu Geovedy pre každého a KUG – RNDr.  Mária Bizubová, Doc. RNDr. Lídia Turanová, PhD.

2. Cestovný ruch na Slovensku – súčasnosť a perspektívy – Prof. RNDr. Pavol Korec, CSc.

3. Geovedná exkurzia 2012, pozvánka – Doc. RNDr. Lídia Turanová, PhD.

 

pozvánka .pdf

16.04.2012

Pozvánka na prednášku

Prednáška sa uskutoční 25.04.2012 o 14,00 hod. v  B1-322. 

 

Program:

1. Aktuálne informácie k projektu Geovedy pre každého a KUG – RNDr. Mária Bizubová,  Doc. RNDr. Lídia Turanová, PhD.

2. Environmentálne záťaže na Slovensku – RNDr. Vlasta Jánova, PhD.

3. Zaujímavosti prvých geoparkov Európy (Vulkaneifel, Nemecko a Lesbos, Grécko) – Doc. RNDr. Lídia Turanová, PhD.

 

pozvánka .pdf

09.04.2012

Pozvánka na wokshop

Workshop pre študentov sa uskutoční 13.04.2012 o 10,45 hod. v  B1-301. 

 

Téma: Predpoklady Slovenska pre bouldering

20.03.2012

Pozvánka na prednášku

Prednáška sa uskutoční 28.03.2012 o 14,00 hod. v  B1-322. 

 

Program:

1. Aktuálne informácie k projektom Geovedy pre každého a KUG – RNDr.  Mária Bizubová, Doc. RNDr. Lídia Turanová, PhD.

2. Rekordy Slovenska – Mgr. Kliment Ondrejka

 

pozvánka .pdf

14.02.2012

Pozvánka na prednášku a workshop

Prednáška a workshop sa uskutočnia 29.02.2012 o 14,00 hod. v AMOSe – B1-313. 

Program:

1. Aktuálne informácie k projektu Geovedy pre každého – RNDr.  Mária Bizubová

2. Mineralogické naj... Slovenska spojené s poznávaním minerálov pod mikroskopom – Mgr. Daniel Ozdín, PhD.

pozvánka .pdf

21.01.2012

Pozvánka na workshopy

Workshop pre študentov: Železnica ako ju nepoznáme“ sa uskutoční 27.01.2012 o 10.45 hod. v B1-301. 

Workshop pre študentov: Poznáme Slovensko?“ sa uskutoční 10.02.2012 o 10.45 hod. v B1-305

16.01.2012

Pozvánka na prednášky

Prednáška a workshop sa uskutočnia 25.01.2012 o 14,00 hod. v B1-322. 

Program:

1. Aktuálne informácie k projektu Geovedy pre každého – RNDr.  Mária Bizubová

2. Divy slovenskej krajiny –  Doc. RNDr. Ján Lacika, PhD.

 

pozvánka .pdf

22.11.2011

Pozvánka na prednášky

Prednášky sa uskutočnia 30.11.2011 o 14,00 hod. v B1-322. 

Program:

1. Vývoj vidieckeho osídlenia na Slovensku – Mgr. Gabriel Zubriczký, PhD,

2. Aktuálne knižné novinky vhodné na výučbu geovedných predmetov a riešenie projektu Geovedy pre každého – RNDr. Mária Bizubová

 

pozvanka .pdf

22.10.2011

 

Pozvánka na prednášky (projekt APVV: Geovedy pre každého

 

Prednášky sa uskutočnia 26.10.2011 o 14,00 hod. v B1-322. 

Program:

1. Aktuálne informácie k projektom Geovedy pre každého

  RNDr. Mária Bizubová

  Multimédialná podpora geovedného vzdelávania na ZŠ a SŠ

  Doc. RNDr. Lídia Turanová, PhD.

2. Formovanie územia Slovenska a jeho vnútorného administratívneho členenia od najstarších čias do súčasnosti v rôznych súvislostiach

  Doc. RNDr. Daniel Gurňák, PhD. 

pozvanka .pdf

 

6.10.2011

Témy popularizačných aktivít pre študentov na školský rok 2011/2012

 

Témy popularizačných aktivít pre študentov .pdf

6.10.2011

Témy popularizačných prednášok pre učiteľov i študentov na školský rok 2011/2012

 

Témy popularizačných prednášok pre učiteľov i študentov .pdf

20.9.2011

Pozvánka na prednášky (projekt APVV: Geovedy pre každého

Prednášky sa uskutočnia 28.9.2011 o 14,00 hod. v B1-322. 

Program:

1. Slovo na úvod – Doc. RNDr. Lídia Turanová, PhD., RNDr. Mária Bizubová

2. Návrhy vyučovacích hodín o litosfére s využitím interaktívnej tabule a internetu

Mgr. Zuzana Skaličanová

3. Návrh interaktivít (animácie, obrázky, prezentácie a pod.) pre vybrané tematické celky geovedného učiva v sekundárnom  vzdelávaní ISCED 2 (edukačné CD)

Mgr. Beata Kožáková Mgr. Ľubica Lukianenko, PhD.

4. Literárne didaktické pomôcky – Doc. RNDr. Lídia Turanová,PhD.

 

pozvanka .pdf

29.6.2011

Fotografie z 2. ročníka Súťažnej prehliadky popularizačných prác študentov

 

 fotografie

20.6.2011

Pozvánka na prednášky (projekt APVV: Geovedy pre každého

Prednášky sa uskutočnia 29.6.2011 o 14,00 hod. v B1-322. 

Program:

1. Slovo na úvod – Doc. RNDr. Lídia Turanová, PhD.

2. Zaujímavosti prírody Venezuely - RNDr. Ivan Ružek, PhD. 

 

pozvanka .pdf

14.6.2011

Výsledkové listiny - 2. ročník Súťažnej prehliadky popularizačných prác študentov

 

štartovacie listiny .pdf   výsledkové listiny .pdf

10.5.2011

Pozvánka na prednášky (projekt APVV: Geovedy pre každého

Prednášky sa uskutočnia 25.5.2011 o 14,00 hod. v B1-322. 

Program:

1. Slovo na úvod – Doc. RNDr. Lídia Turanová, PhD.

2. Aktuálne informácie k projektu Geovedy pre každého – RNDr. Mária Bizubová

3. Aktivity žiakov na exkurziách a terénnych cvičeniach – Mgr. Lenka Birčáková

 

pozvanka .pdf

10.5.2011

Pozvánka na 2. ročník Súťažnej prehliadky popularizačných prác študentov 

Pozývame Vás na 2. ročník Súťažnej prehliadky popularizačných prác študentov, ktorá sa uskutoční  10.6.2011 od 8:30 hod. v priestoroch Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave. 

 

Program:

8:00 prezentácia  účastníkov

8:30 slávnostné zahájenie v miestnosti CH1 - 1

9:15 - 13,00 prezentácia popularizačných prác  

14:00 vyhlásenie výsledkov súťažnej prehliadky a odovzdávanie cien víťazom

 

pozvanka .pdf

sponzori .pdf

20.4.2011

Pozvánka na prednášky (projekt APVV: Geovedy pre každého

Prednášky sa uskutočnia 27.4.2011 o 14,00 hod. v B1-322. 

Program:

1. Slovo na úvod – RNDr. Mária Bizubová, Doc. RNDr. Lídia Turanová, PhD.

2. Mapovanie zeme a mapový prejav – Doc. RNDr. Dagmar Kusendová, CSc.

3. Voda a človek – Prof. RNDr. Michal Zaťko, CSc.

 

pozvanka .pdf

27.3.2011

Pozvánka na prednášky (projekt APVV: Geovedy pre každého

Prednášky sa uskutočnia 30.3.2011 o 14,00 hod. v B1-322. 

Program:

1. Slovo na úvod – Doc. RNDr. Lídia Turanová, PhD.

2. Aktuálne informácie k projektom Geovedy pre každého – RNDr. Mária Bizubová

3. Človek a krajina – Mgr. Marta Nevřelová, PhD. 

 

pozvanka .pdf

25.2.2011

Pozvánka na prednášky (projekt APVV: Geovedy pre každého

Prednášky sa uskutočnia 2.3.2011 o 14,00 hod. v AMOSe

Program:

1. Slovo na úvod – Doc. RNDr. Lídia Turanová, PhD.

2. Aktuálne informácie k projektom Geovedy pre každého – RNDr. Mária Bizubová

3. Nerastné bohatstvo a človek –  Prof. RNDr. Ivan Kraus, DrSc.

 

pozvanka .pdf

10.1.2011

Pozvánka na prednášky (projekt APVV: Geovedy pre každého

Prednášky sa uskutočnia 26.1.2011 o 14,00 hod. v AMOSe

Program:

1. Slovo na úvod - RNDr. Mária Bizubová

2. Geoturizmus a novinky v náučných chodníkoch a geoparkoch – RNDr. Mária Bizubová

3. Jaskyne a človek - Mgr. Štefan Ratkovský

 

upravený program geoklubu  .pdf

pozvanka .pdf

10.1.201

Pozvánka na prednášku a workshop pre študentov gymnázií(projekt APVV: Geovedy pre každého

Prednáška a workshop sa uskutočnia 14.1.2011 o 11,15 hod. v B1-305. 

Program:

Jaskyne a človek - RNDr. Branislav Šmída

6.12.2010

Pozvánka na prednášky (projekt APVV: Geovedy pre každého

Prednášky sa uskutočnia 15.12.2010 o 14,00 hod. v B1-322. 

Program:

1. Slovo na úvod - RNDr. Mária Bizubová

2. Geoturizmus a novinky v náučných chodníkoch a geoparkoch – RNDr. Mária Bizubová

3. Kameň ako šperk (Urobte si vianočný darček) – Alena  Kadlečíková

pozvanka .pdf

6.12.2010

Pozvánka na workshop pre študentov (projekt APVV: Geovedy pre každého

Workshop sa uskutoční 10.12.2010 o 11,30 hod. v G-203 

Program:

1. Kameň a šperk - Mgr. Renáta Balogová

2. Výroba vlastných šperkov - Mgr. Renáta Balogová

 

15.11.2010

Pozvánka na prednášky (projekt APVV: Geovedy pre každého

Prednášky sa uskutočnia 24.11.2010 o 14,00 hod. v B1-322. 

Program:

1. Slovo na úvod – RNDr. Mária Bizubová , RNDr. Ivan Ružek, PhD.

2. Pôda ako ju nepoznáme –  Ing. Peter Pišút, PhD.

3. Erózia pôdy a problémy, ktoré s tým súvisia – Doc. RNDr. Miloš Stankoviansky, CSc.

pozvanka .pdf

20.10.2010

Pozvánka na prednášky (projekt APVV: Geovedy pre každého

Prednášky sa uskutočnia 27.10.2010 o 14,00 hod. v B1-322. 

Program:

1. Aktuálne informácie k projektom Geovedy pre každého – RNDr. Mária Bizubová a Multimédialná podpora geovedného vzdelávania na ZŠ a SŠ – Doc. RNDr. Lídia Turanová, PhD.

2. Kameň a človek – Doc. RNDr. Darina Čabalová, PhD.

pozvanka .doc

20.10.2010

Program prednášok a worshopov pre školský rok 2010/2011 - "Geovedy a človek"

program .doc

24.9.2010

Témy popularizačných prác pre školský rok 2010/2011 - "Geovedy a človek"

témy .pdf

18.9.2010

Exkurzia pre riešiteľov Bratislava - Tatranská Štrba - Bratislava 12. - 14. 9. 2010

sprievodca .pdf

foto

16.9.2010

Exkurzia pre študentov Bratislava - Brhlovce - Levice - Nitra - Bratislava 6. 9. 2010

sprievodca .pdf

foto

18.5.2010

Fotografie zo Súťažnej prehliadky popularizačných prác študentov, konanej 7.5.2010 

link: fotografie z prehliadky 

18.5.2010

Pozvánka na prednášky (projekt APVV: Geovedy pre každého)

Prednášky sa uskutočnia 26.5.2010 o 14,00 hod. v B1-322. 

Program:

1. Aktuálne informácie k projektu – RNDr. Mária Bizubová, doc. RNDr. Lídia Turanová, PhD.

2. Informácie o projekte: Multimediálna podpora geovedeného vzdelávania na ZŠ a SŠ – doc. RNDr. Lídia Turanová, PhD.

3. Návrhy pokusov a pomôcok (ukážky a aplikácia na geovedné učivo) - Mgr. Ľubica Lukianenko, Mgr. Lenka Birčáková 

.pdf 

3.5.2010

Súťažná prehliadka študentských popularizačných prác

Dňa 7. mája 2010 sa v priestoroch Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave uskutoční súťažná prehliadka študentských popularizačných prác na tému "Poznávajme Zem" v rámci projektu APVV: Geovedy pre každého.

 Výsledkové listiny: .pdf

  pozvanka_prehliadka.pdf

13.4.2010

Pozvánka na prednášky (projekt APVV: Geovedy pre každého)

Prednášky sa uskutočnia 21.4.2010 o 14,00 hod. v AMOSe. 

Program:

1. Aktuálne informácie k projektu – RNDr. Mária Bizubová

2. Zmeny klímy v histórii Zeme – RNDr. Marián Melo, PhD.

3.Pozvánka na exkurziu do Rimavskej Soboty - doc. RNDr. Lídia Turanová, PhD.

 .pdf 

23.3.2010

Pozvánka na prednášky (projekt APVV: Geovedy pre každého)

Prednášky sa uskutočnia 31.3.2010 o 14,00 hod. v miestnosti B1-322. 

Program:

1. Aktuálne informácie k projektu – RNDr. Mária Bizubová

2. Jej "Veličenstvo" búrka – Mgr. Jozef Pecho

 .pdf 

16.2.2010

Pozvánka na prednášky (projekt APVV: Geovedy pre každého)

Prednášky sa uskutočnia 24.2.2010 o 14,00 hod. v miestnosti B1-313. 

Program:

1. Aktuálne informácie k projektu – RNDr. Mária Bizubová

2. Historické povodne – doc. RNDr. Milan Trizna, PhD.

 .pdf 

 

 

 

 

optimalizované
pre 800x600