POPULARIZAČNÉ TEXTY K PREDNÁŠKAM

2019

Otília Lintnerová: Banské odpady ako sekundárne zdroje nerastných surovín. .pdf 

Balázs Kronome: Geologické zaujímavosti Maďarska. .pdf 

Pavel Uher: Evolúcia minerálov. .pdf 

Ján Madarás: Geopark Malé Karpaty – Využijeme potenciál celého pohoria? .pdf 

Karol Kasala: Japonsko – ako porozumieť krajine a vyhnúť sa kultúrnemu šoku. .pdf 

Ján Štubňa: Prečo nás fascinujú diamanty? .pdf 

 

2018

Matúš Hyžný: Bolo niekedy na Slovensku more? .pdf 

Ladislav Šimon: Prečo môžu vulkanické erupcie ohroziť život človeka? .pdf 

Jozef Hók: Tektonika litosférických platní a Západné Karpaty. .pdf 

Milan Čertík: Byť či nebyť GMO? .pdf

Peter Šottník: Environmentálne záťaže – prieskum a analýza rizika. .pdf

Miriam Fendeková: Sucho – jeho príčiny, následky a možnosti ich zmiernenia. .pdf

Andrea Ševčovičová: Ako môže prostredie ovplyvniť naše gény? .pdf 

Ján Štubňa: Drahé kamene ukryté v školských učebniciach. .pdf 

2017

Viera Hojstričová: Japonsko, krajina kvetov a kameňov. .pdf 

Juraj Majo: Premeny náboženských pomerov na Slovensku v dynamickom 20. storočí. .pdf 

Matúš Urík: Alchýmia a mágia vs. veda?..pdf 

Michaela Dörnhöferová: Revolúcia v evolúcii človeka? .pdf 

Matúš Hyžný: O malej väčšine: článkonožce z pohľadu paleontológa. .pdf 

Igor Matečný: Monitoring bioty ako súčasť hodnotenia prírodného prostredia dotknutého výstavbou VD Gabčíkovo. .pdf 

2016

Lídia Turanová, Mária Bizubová, Ivan Ružek: Sprievodca k exkurzii Dolomity a Južné Tirolsko. .pdf 

2015

Ján Sládek: Drony a ich využitie v geovednom výskume. .pdf 

Alexander Lačný: Jaskyne Malých Karpát. .pdf 

Daniel Pivko: Významné ušľachtilé kamene v okolí Bratislavy od rímskych čias po súčasnosť. .pdf 

Otília Lintnerová: Environmentálne problémy ťažby nerastných surovín. .pdf 

Katarína Benková: Čo skúma hydrogeológ? .pdf ,

Eva Bulánková: Sladkovodné ekosystémy a ich ohrozenie. .pdf , ďalšie texty a materiály

Emília Bednárová: Vodné nádrže v premenách času .pdf 

Norbert Polčák: Jazerá na Slovensku, ich využitie a ochrana .pdf 

Milan Lehotský: Ako funguje rieka? / Pozor veľká voda! .pdf 

Miroslav Žiak: Katastrofické skalné lavíny vo Vrátnej doline. .pdf 

 

2014

Ján Lacika: Zmeny riečnej siete na Slovensku a v strednej Európe. .pdf 

Anna Patshová: Ohrozenie podzemných vôd na Slovensku. .pdf 

Miriam Fendeková: Ako vzniká a čo nám dáva prameň. .pdf 

Oľga Majerčáková: Vodné zdroje na Slovensku. .pdf , Sviatok vody – popularizačný materiál .pdf 

Milan Lapin: Dôsledky zmien globálnej a regionálnej teploty na iné klimatické a environmenálne prvky. .pdf 

Ivan Ružek: Invázne organizmy na Slovensku. .pdf 

sprievodca - Exkurzia BratislavaTatabányaVértesszőlős – Tata – Visegrád – Ostrihom - Bratislava (2014) .pdf

sprievodca - Exkurzia Bratislava – Semmering - Stuhleck – Malta-Hochalm-Straße - vodopád FallbachKölnbreinspeicher ZelenciKranjska GóraPokljukaBledBohinjske jazero - Škocjanska jaskyňa – KoperAnkaranLjubljana StrunjanPiranSečovljePortorož - Dovžanova soteska – sedlo PodljubeljKlagenfurt am Wörthersee - Bratislava (2014) .pdf

Zoltán Bedrna: Zaujímavosti pôd Strednej Európy. .pdf obrázky k textu .pdf 

Miloš Gregor: Zaujímavé minerály Strednej Európy. .pdf 

Michal Kováč: Geológia, geodynamikaseizmoaktívne zóny alpsko-karpato-panónskeho regiónu. .pdf 

Ján Madarás: Geologická stavba Poľska a Čiech. .pdf 

 

2013

Viera Sláviková: Geologické zaujímavosti Slovenska a ich aplikácia v 8. ročníku ZŠ. .pdf 

Beata Houšková: Maľujeme s pôdami. .pdf 

Ladislav Šimon: Charakter a typy erupcií vulkánov neogénu a kvartéru na území Slovenska. .pdf 

Lídia Turanová, Ladislav Šimon: O Slovenskej geologickej spoločnosti a Klube učiteľov geovied. .pdf .pdf

sprievodca - Exkurzia Bratislava – Celje – Arborétum Voljči potok – LjubljanaVrhnikaPlaninko polje – Rakov-ŠkocjanCerknicko poljeBohinjSlap SaviceBlejski VintgarBledKorita Mostnice – sedlo Vršić - Bratislava (2013) .pdf

sprievodca - Exkurzia Bratislava – BraunsbergNeziderské jazero – lom v St. MargarethenBerg (Konigswarte) - Bratislava (2013) .pdf

 

2012

Ján Lacika: Divy slovenskej krajiny. .pdf  

Miroslav Kožuch: Železnica ako ju nepoznáme. .pdf 

Štefan Karolčík: Slovensko ako ho nepoznáme. .pdf 

Daniel Ozdín: Mineralogické naj Slovenska. .pdf 

Kliment Ondrejka: Rekordy Slovenska. .pdf 

Oliver Vysloužil: Predpoklady Slovenska pre bouldering. .pdf 

Vlasta Jánová: Environmentálne záťaže – stav riešenia na Slovensku. .pdf 

Lídia Turanová: Zaujímavosti prvých geoparkov Európy. .pdf 

Pavol Korec: Cestovný ruch Slovenska – súčasnosť a perspektívy. .pdf 

Ivan Ružek: Zaujímavé geovedné fenomény Slovinska. .pdf  - prezentácia

Mária Bizubová, Lídia Turanová: Exkurzia „Dekoračné kamene“: Bratislava – Slovenské národné múzeum – Bratislavský hrad (2012) .pdf

Jozef Hók: Geologická stavba Európy, hrozby a geozaujímavosti. .pdf 

Katarína Zlochová: Národný park Donau-Auen v Rakúsku.  .pdf 

 

2011

Branislav Šmída: Jaskyne a človek - Stratený svet Conana Doyla predsa len existuje! .pdf   

Štefan Ratkovský: Jaskyne a človek  .pdf 

Ivan Kraus: Nerastné bohatstvo a človek  .pdf 

Marta Nevřelová: Človek a krajina  .pdf  

Michal Zaťko: Vodné zdroje, ich využívanie a ochrana  .pdf  

Dagmar Kusendová: Mapovanie Zeme a mapový prejav  .pdf  

Daniel Gurňák: Formovanie územia Slovenska a jeho vnútorného administratívneho členenia od najstarších čias do súčasnosti v rôznych súvislostiach  .pdf 

Gabriel Zubriczký: Vývoj vidieckeho osídlenia na Slovensku   .pdf 

Peter Holec: Paleontologické naj Slovenska   .pdf 

 

2010

Jozef Hók: Čo nám hrozí z podzemia? .pdf

Jozef Minár: Prírodné katastrofy a predpovedné varovné systémy. .pdf 

Milan Trizna: Historické povodne. .pdf

Jozef Pecho: Jej veličenstvo búrka. .pdf

Marián Melo: Zmeny klímy v histórii Zeme. .pdf

Darina Čabalová: Kameň a človek. .pdf

Miloš Stankoviansky: Erózia pôdy a problémy, ktoré s tým súvisia. .pdf

Peter Pišút: Pôda, ako ju určite nepoznáme. .pdf

Renáta Balogová: Kameň a človek - workshop  výroby vlastných šperkov. .pdf   

 

2009

Jozef Michalík: Pohromy a katastrofy v histórii života na Zemi. .pdf

František Kele: Poznávanie Zeme očami cestovateľa  .pdf

 

 

sprievodca - Exkurzia Bratislava - Brhlovce - Levice - Nitra – Bratislava (2010) .pdf

sprievodca - Exkurzia Bratislava - Tatranská Štrba – Bratislava (2010) .pdf

sprievodca - Exkurzia Bratislava – Driny – Dolina Hlboče – Zochova chata – Bratislava (2011) .pdf (pracovný list .pdf)

sprievodca - Exkurzia Bratislava – Súľovské skaly – Oravský hrad – Demänovská dolina – Rojkov – Socovce – Kremnica – Bratislava (2011) .pdf

sprievodca - Exkurzia Bratislava – Ostrihom – MárianosztraNagymaros – Štúrovo – Vyšehrad – Szentendre – Budapešť – Mlynky - Bratislava (2012) .pdf

sprievodca - Exkurzia Bratislava – Gýmeš – Detva – Hronec – Stratenský kaňon – Dobšinská ľadová jaskyňa – Čierny Balog – Vydrovo - Sihla – Bratislava (2012) .pdf

sprievodca - Exkurzia Bratislava – Plavecký Mikuláš – Mokrá dolina – Plavecký hrad – Lakšárska Nová Ves – Bratislava (2012) .pdf

sprievodca - Exkurzia Bratislava – Nemšová (Sklárne Vetropack) – Krivoklátska tiesňava – Mestecká skala – Skalka pri Trenčíne – Trenčín – Bratislava (2012) .pdf

sprievodca - Exkurzia „Dekoračné kamene“: Bratislava – Slovenské národné múzeum – Bratislavský hrad (2012) .pdf

sprievodca - Exkurzia Bratislava – Modra Piesok (Medvedia skala) – Trstín – Dobrá Voda – Vrbové – Turá Lúka – Branč - Bratislava (2012) .pdf

sprievodca - Exkurzia Bratislava – Celje – Arborétum Voljči potok – LjubljanaVrhnikaPlaninko polje – Rakov-ŠkocjanCerknicko poljeBohinjSlap SaviceBlejski VintgarBledKorita Mostnice – sedlo Vršić - Bratislava (2013) .pdf

sprievodca - Exkurzia Bratislava – BraunsbergNeziderské jazero – lom v St. MargarethenBerg (Konigswarte) - Bratislava (2013) .pdf