REALIZOVANÉ PREDNÁŠKY

2019

Otília Lintnerová: Banské odpady ako sekundárne zdroje nerastných surovín. Pozvánka: .pdf prezentácia .pdf 

Balázs Kronome: Geologické zaujímavosti Maďarska. Pozvánka: .pdf prezentácia .pdf 

Pavel Uher: Geopark Evolúcia minerálov. Pozvánka: .pdf prezentácia .pdf 

Ján Madarás: Geopark Malé Karpaty – Využijeme potenciál celého pohoria? Pozvánka: .pdf prezentácia .pdf 

Karol Kasala: Japonsko – ako porozumieť krajine a vyhnúť sa kultúrnemu šoku. Pozvánka: .pdf prezentácia .pdf 

Jana Hlistová: Aktivity terénneho vyučovania na náučných chodníkoch. Pozvánka: .pdf prezentácia .pdf 

Ján Štubňa: Prečo nás fascinujú diamanty? Pozvánka: .pdf prezentácia .pdf 

Lídia Turanová: Geovedné zaujímavosti Maďarska. Pozvánka: .pdf prezentácia .pdf 

Vladimír Greif: Moderné metódy a inovácie vo výskume skalných svahov. Pozvánka: .pdf prezentácia .pdf 

2018

Alena Foltínová, Katarína Budajová: Český rájKrkonoše – reminiscencie na exkurziu. Pozvánka: .pdf

Matúš Hyžný: Bolo niekedy na Slovensku more? Pozvánka: .pdf prezentácia .pdf 

Ladislav Šimon: Prečo môžu vulkanické erupcie ohroziť život človeka. Pozvánka: .pdf prezentácia .pdf 

Ivan Ružek, Ivan Pasternak: Andské sopky – nebezpečné krásky. Pozvánka: .pdf prezentácia .pdf 

Monika Ružeková, Miloš Bélik: Fenomény sveta. Pozvánka: .pdf

Jozef Hók: Tektonika litosférických platní a Západné Karpaty. Pozvánka: .pdf, prezentácia .pdf 

Milan Čertík: Byť či nebyť GMO? Pozvánka: .pdf Prezentácia: .pdf

Peter Šottník: Environmentálne záťaže – prieskum a analýza rizika. Pozvánka: .pdf Prezentácia: .pdf

Miriam Fendeková: Sucho – jeho príčiny, následky a možnosti ich zmiernenia. Pozvánka: .pdf Prezentácia: .pdf

Andrea Ševčovičová: Ako môže prostredie ovplyvniť naše gény? Pozvánka: .pdf Prezentácia: .pdf

Mária Bizubová: Čo je nové v náučných chodníkoch na Slovensku? Pozvánka: .pdf Prezentácia: .ppt

Marcel Miglierini: Aké horniny sú na Marse? Pozvánka: .pdf Prezentácia: .ppt

Ján Štubňa: Drahé kamene ukryté v školských učebniciach. Pozvánka: .pdf Prezentácia: .ppt

2017

Ivan Ružek: Soľná komora 2017 – reminiscencie na exkurziu. Pozvánka: .pdf Prezentácia: .pdf 

Viera Hojstričová: Japonsko, krajina kvetov a kameňov. Pozvánka: .pdf Prezentácia: .pdf 

Juraj Majo: Premeny náboženských pomerov na Slovensku v dynamickom 20. storočí. Pozvánka: .pdf Prezentácia: .pdf 

Matúš Urík: Alchýmia a mágia vs. veda?. Pozvánka: .pdf Prezentácia: .pdf 

Ivan Ružek, Ivan Pasternak: Madeira, zelená perla Atlantiku. Pozvánka: .pdf Prezentácia: .pdf 

Michaela Dörnhöferová: Revolúcia v evolúcii človeka? Pozvánka: .pdf Prezentácia: .pdf 

Matúš Hyžný: O malej väčšine: článkonožce z pohľadu paleontológa. Pozvánka: .pdf Prezentácia: .pdf 

Ján Madarás: S geológom pod Everestom. Pozvánka: .pdf Prezentácia: .pdf 

Igor Matečný: Monitoring bioty ako súčasť hodnotenia prírodného prostredia dotknutého výstavbou VD Gabčíkovo. Pozvánka: .pdf Prezentácia: .pdf 

Lídia Turanová: Geovedné zaujímavosti Soľnej komory, alebo čo by sme mohli vidieť na exkurzii 2017. Pozvánka: .pdf Prezentácia: .pdf 

Miroslav Kožuch: Zaujímavé železničné tunely a mosty na Slovensku. Pozvánka: .pdf Prezentácia: .pdf 

Peter Koděra: Zlato ako vzácna nerastná surovina – jeho história, súčasnosť a budúcnosť. Pozvánka: .pdf Prezentácia: .pdf 

Marta Nevřelová: Geoparky na Slovensku. Pozvánka: .pdf Prezentácia: .pdf 

 

2016

Ivan Ružek: Geovedné zaujímavosti Dolomitov a Južného Tirolska – reminiscencie na exkurziu. Pozvánka: .pdf

Viera Hojstričová: Bonsaj – zaujímavosti z cesty po záhradách Japonska. Pozvánka: .pdf Prezentácia: .pdf 

Juraj Holec: ISLAND – krajina prírodných hrozieb. Pozvánka: .pdf Prezentácia: .pdf 

František Zatkalík, Jozef Halgoš: AFRIKA ´77 – 40 rokov od realizácie prírodovedeckej expedície. Pozvánka: .pdf

Natália Hudáčková: Sedimentárne horniny – okná do našej najstaršej histórie. Pozvánka: .pdf Prezentácia: .pdf 

Martin Sabol: Praveké levy na Slovensku. Pozvánka: .pdf Prezentácia: .pdf 

Lídia Turanová, Mária Bizubová: Dolomity – Južné Tirolsko. Prezentácia: .pdf 

Otília Lintnerová, Peter Uhlík: Súčasná ťažba nerastných surovín vo svete a na Slovensku a dôležité súvislosti. Pozvánka: .pdf Prezentácia: .pdf 

Juraj Littva, Jozef Hók: Cavitonics – jaskyne a tektonika. Prezentácia: .pdf 

Ján Madarás: Sandbersko-pajštúnsky geopark: pestá mozaika geologických fenoménov v južnej časti Malých Karpát. Prezentácia: .pdf 

Martin Labuda: Zaujímavosti národných parkov Európy. Prezentácia .pdf 

 

2015

Viera Slavíková: Potulky po vulkánoch Talianska. prezentácia .pdf 

Ján Sládek: Drony a ich využitie v geovednom výskume. .pdf , prezentácia .pdf 

Alexander Lačný: Jaskyne Malých Karpát. .pdf , prezentácia .pdf 

Daniel Pivko: Významné ušľachtilé kamene v okolí Bratislavy od rímskych čias po súčasnosť. .pdf , prezentácia .pdf 

Otília Lintnerová: Environmentálne problémy ťažby nerastných surovín. .pdf , prezentácia .pdf 

Katarína Benková: Čo skúma hydrogeológ? .pdf ,

Eva Bulánková: Sladkovodné ekosystémy a ich ohrozenie. .pdf , prezentácia .pdf , ďalšie texty a materiály

Emília Bednárová: Vodné nádrže v premenách času .pdf 

Marta Nevřelová:Prírodovedne zaujímavé lokality Grécka. prezentácia k prednáške: .ppt

Norbert Polčák: Jazerá na Slovensku, ich využitie a ochrana .pdf  prezentácia k prednáške: .ppt

Milan Lehotský: Ako funguje rieka? / Pozor veľká voda! .pdf  prezentácia k prednáške: .pdf

Miroslav Žiak: Katastrofické skalné lavíny vo Vrátnej doline. .pdf  prezentácia k prednáške: .ppt

 

2014

Lídia Turanová, Mária Bizubová: Geologické zaujímavosti Rakúska (vybrané lokality pre exkurziu v roku 2015). prezentácia k prednáške: .pptx

Ján Lacika: Zmeny riečnej siete na Slovensku a v strednej Európe. .pdf  prezentácia k prednáške: .pptx

Anna Patshová: Ohrozenie podzemných vôd na Slovensku. .pdf  prezentácia k prednáške: .ppt

Miriam Fendeková: Ako vzniká a čo nám dáva prameň. .pdf  prezentácia k prednáške: .pdf

Oľga Majerčáková: Vodné zdroje na Slovensku. .pdf  prezentácia k prednáške: .ppt, Sviatok vody – popularizačný materiál .pdf 

Milan Lapin: Dôsledky zmien globálnej a regionálnej teploty na iné klimatické a environmenálne prvky. .pdf  prezentácia k prednáške: .pdf

Ivan Ružek: Invázne organizmy na Slovensku. .pdf 

Zoltán Bedrna: Zaujímavosti pôd Strednej Európy. .pdf obrázky k textu .pdf 

Miloš Gregor: Zaujímavé minerály Strednej Európy. .pdf 

Lídia Turanová, Mária Bizubová: Geovedné zaujímavosti Poľska. .pdf 

Lídia Turanová, Mária Bizubová: Geovedné zaujímavosti Slovinska. .pdf 

Michal Kováč: Geológia, geodynamikaseizmoaktívne zóny alpsko-karpato-panónskeho regiónu. .pdf 

Lídia Turanová, Mária Bizubová: Geovedné zaujímavosti Rakúska. .pdf 

Lídia Turanová, Mária Bizubová: Geovedné zaujímavosti Maďarska. .pdf 

Ján Madarás: Geologická stavba Poľska a Čiech. .pdf 

 

2013

Viera Sláviková: Geologické zaujímavosti Slovenska a ich aplikácia v 8. ročníku ZŠ. .pdf 

Beata Houšková: Maľujeme s pôdami. .pdf 

Ladislav Šimon: Charakter a typy erupcií vulkánov neogénu a kvartéru na území Slovenska. .pdf 

Lídia Turanová, Ladislav Šimon: O Slovenskej geologickej spoločnosti a Klube učiteľov geovied. .pdf .pdf

Ivan Ružek: Geovedné zaujímavosti Kolumbie. .pdf 

 

2012

Ján Lacika: Divy slovenskej krajiny. .pdf  

Miroslav Kožuch: Železnica ako ju nepoznáme. .pdf 

Štefan Karolčík: Slovensko ako ho nepoznáme. .pdf 

Daniel Ozdín: Mineralogické naj Slovenska. .pdf 

Kliment Ondrejka: Rekordy Slovenska. .pdf 

Oliver Vysloužil: Predpoklady Slovenska pre bouldering. .pdf 

Vlasta Jánová: Environmentálne záťaže – stav riešenia na Slovensku. .pdf 

Lídia Turanová: Zaujímavosti prvých geoparkov Európy. .pdf 

Pavol Korec: Cestovný ruch Slovenska – súčasnosť a perspektívy. .pdf 

Ivan Ružek: Zaujímavé geovedné fenomény Slovinska. .pdf  - prezentácia

Mária Bizubová, Lídia Turanová: Exkurzia „Dekoračné kamene“: Bratislava – Slovenské národné múzeum – Bratislavský hrad (2012) .pdf

Jozef Hók: Geologická stavba Európy, hrozby a geozaujímavosti. .pdf 

Katarína Zlochová: Národný park Donau-Auen v Rakúsku.  .pdf 

 

2011

Branislav Šmída: Jaskyne a človek - Stratený svet Conana Doyla predsa len existuje! .pdf   

Štefan Ratkovský: Jaskyne a človek  .pdf   

Ivan Kraus: Nerastné bohatstvo a človek  .pdf  

Marta Nevřelová: Človek a krajina  .pdf  

Michal Zaťko: Vodné zdroje, ich využívanie a ochrana  .pdf  

Dagmar Kusendová: Mapovanie Zeme a mapový prejav  .pdf  

Daniel Gurňák: Formovanie územia Slovenska a jeho vnútorného administratívneho členenia od najstarších čias do súčasnosti v rôznych súvislostiach  .pdf 

Gabriel Zubriczký: Vývoj vidieckeho osídlenia na Slovensku   .pdf 

Peter Holec: Paleontologické naj Slovenska   .pdf 

 

2010

Jozef Hók: Čo nám hrozí z podzemia? .pdf

Jozef Minár: Prírodné katastrofy a predpovedné varovné systémy. .pdf 

Milan Trizna: Historické povodne. .pdf

Jozef Pecho: Jej veličenstvo búrka. .pdf

Marián Melo: Zmeny klímy v histórii Zeme. .pdf

Darina Čabalová: Kameň a človek. .pdf

Miloš Stankoviansky: Erózia pôdy a problémy, ktoré s tým súvisia. .pdf

Peter Pišút: Pôda, ako ju určite nepoznáme. .pdf

Renáta Balogová: Kameň a človek - workshop  výroby vlastných šperkov. .pdf   

 

2009

Jozef Michalík: Pohromy a katastrofy v histórii života na Zemi. .pdf

František Kele: Poznávanie Zeme očami cestovateľa  .pdf